DMCA

DMCA Ogaysiiska Xadgudubka Xuquuqda daabaca

ManyToon is an online service provider as defined in the Digital Millennium Copyright Act.

Waxaan si aad ah u qaadaneynaa xad-gudubyada xuquuqda daabacaada oo waxaan si adag u ilaalin doonnaa xuquuqda milkiilayaasha xuquuqda sharciga leh.
If you are the copyright owner of content which appears on the ManyToon website and you did not authorize the use of the content you must notify us in writing in order for us to identify the allegedly infringing content and take action.


Ma awoodi doonno inaan qaadno wax tallaabo ah haddii aadan na siin macluumaadka loo baahan yahay, markaa fadlan nala soo xidhiidh, waxaad ku samayn kartaa ogeysiis qoraal ah e-mail. Ogeysiiskaaga qoran waa inuu ku jiraa kuwan soo socda:

  • Aqoonsiga gaarka ah ee shaqada daabacan ee aad ku andacootay in lagu xadgudbay. Haddii aad ku eedeyneyso ku xadgudbinta shaqooyin dhowr ah oo daabacan leh oo leh ogeysiin hal ah waa inaad soo gudbisaa liis wakiil oo si gaar ah u cadeynaya shaqooyinka aad ku eedeyneyso in lagu xadgudbay.
  • Aqoonsiga gaarka ah ee goobta iyo sharraxaadda sheyga la sheegay inuu jebinayo ama u noqon karo ku xad-gudub hawleed iyada oo ay la socoto macluumaad faahfaahsan oo noo oggolaanaya in aan helno maaddadan. Waa inaad ku dartaa URLka ama URL-yada gaarka ah bogagga shabakadda halkaas oo lagu eedeeyay inay ku xad gudub wax ku ool ahi.
  • Information reasonably sufficient to allow us to contact the complaining party which may include a name, address, telephone number and electronic mail address and signature at which the complaining party may be contacted.
  • Qoraal sheegaya in qofka cabanaya uu aamminsan yahay aaminaad ah in u isticmaalida sheyga qaabkii ay u dacwoodeen uusan oggolayn milkiilaha xuquuqda daabacada, wakiilkiisa ama sharciga.
  • Qoraal sheegaya in macluumaadka ku jira ogaysiiska uu yahay mid sax ah, oo uu ku kacayo ciqaab been ah in qofka cabanaya uu awood u leeyahay inuu ku matalo milkiilaha xuquuq gaar ah oo la sheegay in lagu xadgudbay.

Ogeysiis qoran waa in loo diraa wakiilkeena loo qoondeeyay sida soo socota:

Wakiilka DMCA Email: [emailka waa la ilaaliyay]